Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Barn & Utbildning / Anmälan om förskola och skola

Anmälan om förskola och skola

Förskolan

Ska du flytta till Eksjö och har barn i förskoleåldern
Ansöka om plats inom förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem 

 

Förskoleklass och grundskolan
Ska du flytta till Eksjö och har barn i skolåldern? Kontakta då Eksjö kommuns mottagningssamordnare, se nedan.

Det här gör mottagningssamordnaren:

  • Uppmanar dig att fylla i blanketten: Anmälan om skolgång i Eksjö kommun 
    Kommer ni inte att bli folkbokförd i Eksjö kommun, använd hemkommunens blankett för ”Ansökan om skolgång i annan kommun”.
  • Tar kontakt med rektor på önskad skola. Vid behov kontaktas fler skolor.

Det här gör skolan:

  • Skolan bokar in ett möte med hela familjen (med tolk om det finns behov av det).
  • Informerar om skolgång i Eksjö kommun, och (om man är ny i landet) hur det svenska skolsystemet fungerar.
  • Hjälper till att fylla i blanketter (elevinformation, anmälan om specialkost med mera).
  • Kartlägger barnets tidigare skolgång (gäller endast nyanlända).
  • Bokar in ett möte med familjen där man får träffa de pedagoger som kommer att arbeta med barnet/eleven.

 

Fritidshem
Är ni i behov av fritidshemsplats? 
Ansöka om plats inom förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

 

Mottagningssamordnarens kontaktuppgifter:
Namn: Anna Sandberg
Telefon: 0381-365 71
E-post: anna.sandberg@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2018-03-06.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies