Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Vy över Stora Torget, Eksjö. Fotograf: Karin Nordin

Startsidan / Barn & Utbildning / Barnomsorg

Barnomsorg

Bild: förskolebarn som klättrar: Fotograf: Matilda Axelsson.

Dagen kommer när det är dags för dig att börja arbeta och för ditt lilla barn att ge sig ut i verkligheten. Då kan det kännas tryggt att veta att barnomsorg av hög kvalitet med engagerad personal väntar, vare sig du väljer förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) till ditt barn.

Barnomsorg är det samlade begreppet för förskole- och fritidshemsverksamhet. För barn mellan 1 och 5 år finns förskoleverksamhet i form av förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem och dagbarnvårdare). Fritidshem för barn mellan 6 och till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år finns i form av fritidshemsverksamhet vid alla skolor.

Barn som är tolv månader eller äldre har rätt till plats under föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Barn till arbetssökande och föräldralediga har rätt till plats inom förskoleverksamheten 15 timmar per vecka.

Plats ska erbjudas "utan oskäligt dröjsmål", det vill säga normalt inom tre till fyra månader efter det att föräldrarna har anmält att de behöver plats. Barnomsorg ska i möjligaste mån erbjudas inom familjens boendeområde och skälig hänsyn ska tas till förälderns önskemål. All barnomsorg regleras av skollagen.

Webbtjänster

Nu kan du som vårdnadshavare ansöka om barnomsorg, meddela schemaändringar, anmäla och ändra inkomst. Du kan också beräkna barnomsorgsavgift och säga upp platsen direkt på webben.

För ytterligare information, kontakta barn- och ungdomssektorn, administrativa enheten, telefon 0381-360 00 (vxl) , barn-ungdomssektorn@eksjo.se

 

Länk

Information för föräldrar - Barnomsorgsguiden - en oberoende guide om barnomsorg.

Senast kontrollerad: 2012-08-22.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies