Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan, Eksjö. Fotograf: Karin Nordin

Startsidan / Barn & Utbildning / Barnomsorg / Kommunalt vårdnadsbidrag

Kommunalt vårdnadsbidrag

Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-25 att kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla från och med 2013-01-01. Dock kommer vårdnadsbidraget att fasas ut, vilket innebär att de som är födda under 2011 och 2012 kan ansöka om vårdnadsbidrag som längst till och med 2014-12-31. De som har beviljade beslut kommer att få det utbetalt enligt beslutet.

Förutsättningar

Du kan ansöka om vårdnadsbidrag om ditt barn inte har plats i förskola eller familjedaghem. Vårdnadsbidraget är 3 000 kronor per barn och månad.

Barnets ålder

Barnet ska vara folkbokfört i kommunen och ska ha fyllt ett år.

Bidraget lämnas till vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet och bor tillsammans med barnet.

Du kan inte få vårdnadsbidrag om du samtidigt får:

  • föräldrapenning
  • arbetslöshetsersättning
  • aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
  • sjukpenning eller rehabiliteringspenning efter det att ersättning lämnats för en tid av 365 dagar
  • sjukpenning under eller omedelbart efter en period när arbetslöshetsersättning, enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring har lämnats
  • sjukersättning eller aktivitetsersättning
  • ålderspension
  • äldreförsörjningsstöd
  • introduktionsersättning

Du kan inte få bidraget om din make eller sambo får någon av de ersättningar som anges i ovanstående punkter.
Ansökan om vårdnadsbidrag

 Ansökan görs skriftligt på blanketten Ansökan om vårdnadsbidrag. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den och skriv under den innan du skickar in den. OBS! Intyg från Försäkringskassan, från båda föräldrarna, ska bifogas. Ansökan kan inte göras i efterhand.

application/pdf Ansökan vårdnadsbidrag (47 kB) ReadSpeaker docReader: Ansökan vårdnadsbidrag

application/pdf Uppsägning vårdnadsbidrag (38 kB) ReadSpeaker docReader: Uppsägning vårdnadsbidrag

Senast kontrollerad: 2012-12-18.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies