Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Barn & Utbildning / Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsans verksamhet är en del av skolans lärandeuppdrag. Elevhälsan arbetar med att främja och förebygga folkhälsoarbete, bland annat genom att fokusera på barn i behov av särskilt stöd och att arbeta med medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsans arbetsområde sträcker sig från förskola till och med gymnasieskola.

Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, skolkuratorer, specialpedagoger och logoped.

Här finns också det specialpedagogiska teamet som består av specialpedagoger och skolpsykologer. Specialpedagogerna arbetar inom förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Skolpsykologerna arbetar från förskoleklass och uppåt och till viss del även på gymnasiet.

Chef för elevhälsan är Ankie Palm, tfn 0381-366 47, e-post: ankie.palm@eksjo.se

Besöksadress: Eksjö kommun, Prästängsvägen 4, 575 80 Eksjö

Senast kontrollerad: 2016-09-23.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies