Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Barn & Utbildning / Elevhälsa

Elevhälsa

Bild: Springande barn

 

Elevhälsan är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Uppdraget sträcker sig från förskola till och med gymnasieskola. Elevhälsans personal samarbetar med förskolans och skolans personal.

På övergripande nivå med att:

  • främja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

 På individuell nivå för att:

  • bidra till att varje barn och elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje barn och elev i behov av särskilt stöd

Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, skolkuratorer, specialpedagoger, speciallärare, förskollärare, logoped och arbetsterapeut.

Elevhälsochef Ankie Palm
Telefon: 0381-366 47
E-post: ankie.palm@eksjo.se
Besöksadress: Eksjö kommun, Prästängsvägen 4, 575 80 Eksjö

Senast kontrollerad: 2017-09-11.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies