Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Om förskolan

Förskola

 

Vad är förskola?

Förskolan är en egen skolform som ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet och barnen ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

Vilka går i förskola?

Förskolan är frivillig och erbjuds till barn från 1 års ålder:

  • När föräldrarna arbetar eller studerar.
  • När föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga.

Barn till arbetslösa eller föräldralediga erbjuds plats under minst 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Dessutom erbjuds förskola till:

  • Alla barn det år barnet fyller 3 år (allmän förskola, 3 timmar per dag).
  • Barn i behov av särskilt stöd.

Vad styr förskolan?

Förskolan styrs av skollag och läroplan.

Avgifter

Den allmänna förskolan tre timmar om dagen är gratis från höstterminen det år barnet fyller tre år. För övriga tider används ett maxtaxesystem. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer.

Länk

Information för föräldrar - Barnomsorgsguiden - en oberoende guide om barnomsorg.

Senast kontrollerad: 2016-09-23.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies