Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Vy över Stora Torget, Eksjö. Fotograf: Karin Nordin

Ansökan

Ansökan om plats i förskola/pedgogosk omsorg (familjedaghem) görs direkt på webben.

Saknar barnet fullständigt personnummer görs ansökan på ansökningsblankett

Kommuner är skyldiga att erbjuda barnomsorg till alla barn i åldern 1-12 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Barn vars föräldrar är föräldralediga med yngre syskon och arbetssökande föräldrar har rätt till plats i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka. Tiden är förlagd till tisdag, onsdag och torsdag klockan 08:45 till 13:45.

Det är i första hand ansökningsdatum som avgör platsen i kön. Ansökan om barnomsorg kan lämnas tidigast 6 månader innan önskat datum för placering.

Plats ska erbjudas "utan oskäligt dröjsmål", det vill säga normalt inom tre till fyra månader efter det att föräldrarna har anmält att de behöver plats.

Länkar

Avgift debiteras enligt maxtaxan. För barn som är i behov av särskilt stöd kan kostnadsfri vistelse beviljas efter prövning.

Läs mer i föreskrifterna till avgiftstaxa för kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet. 

Mer information

För ytterligare information, kontakta barn- och ungdomssektorn, administrativa enheten, telefon 0381-360 00 (växel), barn-ungdomssektorn@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2015-01-26.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies