Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Någon skriver på ett papper

Du kan ansöka om plats för ditt barn i förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) direkt på webben tidigast 6 månader innan du önskar placering för ditt barn. Saknar barnet fullständigt personnummer görs ansökan på ansökningsblankett

Det är i första hand ansökningsdatum som avgör din plats i kön. Ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg kan lämnas tidigast 6 månader innan önskat datum för placering.

Enligt lag ska du erbjudas plats "utan oskäligt dröjsmål", det vill säga normalt inom tre till fyra månader efter det att du har anmält att du behöver plats.

Avgift för plats

Avgift debiteras enligt maxtaxan. För barn som är i behov av särskilt stöd kan kostnadsfri vistelse beviljas efter prövning.

Mer information

För ytterligare information, kontakta barn- och ungdomssektorn, administrativa enheten, telefon 0381-360 00 (växel), barn-ungdomssektorn@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2016-01-05.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies