Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Avgifter

Avgifter

Avgiften för barnomsorg baseras på hushållets bruttoinkomst och antalet placerade barn. Avgiftsmodellen har sin utgångspunkt i den av regeringen fastställda maxtaxan.

Hushållets högsta avgiftsgrundande inkomst är 46 080 kronor per månad.

Avgiften för tre-, fyra- och femåringar i förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) reduceras med 30 % under september till maj. Övrig tid debiteras enligt gällande avgiftstaxa.

Avgift erläggs under 12 månader/år för barn placerade i förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem.

Faktura på avgiften utsänds någon av de första dagarna i respektive månad för omsorg innevarande månad.

Senast kontrollerad: 2018-03-02.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies