Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Barn & Utbildning / Förskola / Förskola 1-5 år

Förskola 1-5 år

Förskola 1-5 år

 

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och styrdokumentet är läroplan för förskolan.

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Den ska vara trygg, rolig och lärorik och ledas av pedagogiskt utbildad personal.

Förskolorna i Eksjö kommun har öppet mellan kl. 06.00 och 18.00. I Eksjö tätort har förskolehuset Galaxen natt- och helgöppet, för barn vars föräldrar arbetar på obekväma tider.

På sommaren stänger förskolorna under veckorna 28-31. De vårdnadshavare som inte kan förlägga sin semester samtidigt eller av andra skäl behöver omsorg för sina barn dessa veckor, hänvisas till en förskola där samordning sker mellan avdelningar och enheter.

Förskoleverksamheten har möjlighet att stänga sin verksamhet två dagar per termin för kompetensutveckling. Föräldrarna erbjuds plats på någon annan enhet vid dessa tillfällen. Meddelande om stängning sänds ut i god tid.

Senast kontrollerad: 2018-03-02.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies