Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Barn & Utbildning / Förskola / Förskola 3-5 år (allmän förskola)

Allmän förskola för barn 3-5 år

Allmän förskola (3-5 år)

Allmän förskola är en avgiftsfri pedagogisk verksamhet som omfattar 525 timmar om året och erbjuds alla 3-5-åringar från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Deltagandet är frivilligt och ansökan om avgiftsfri allmän förskola görs på webben. Den avgiftsfria allmänna förskolan är förlagd till tisdag, onsdag och torsdag klockan 08:45-13:45 under grundskolans läsårstider. Undantaget är förskola eller familjedaghem som av utrymmesskäl inte har möjlighet att servera lunch. I de fallen erbjuds allmän förskola 3 timmar/dag fem dagar i veckan under grundskolans läsårstider. Undantaget är barn emd särskilda behov.

Familjer som har behov av barnomsorg 15 timmar i veckan, men på andra tider än de som kommunen erbjuder avgiftsfri allmän förskola, blir avgiftsbelagda. Avgiften reduceras med 30% under månaderna september till maj, övrig tid debiteras gällande avgiftstaxa.

För familjer som har behov av barnomsorg mer än 15 timmar i veckan reduceras barnomsorgsavgiften med 30% under månaderna september till maj. Övrig tid debiteras enligt gällande avgiftstaxa.

Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola utan bedrivs inom den vanliga organisationen. Verksamheten är frivillig - benämningen "allmän" syftar på att verksamheten erbjuds alla barn från tre års ålder.

För ytterligare information, kontakta barn- och ungdomssektorn, administrativa enheten, telefon 0381-360 00 (vxl), barn-ungdomssektorn@eksjo.se

 

Senast kontrollerad: 2016-05-12.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies