Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Barn & Utbildning / Förskoleklass

Om förskoleklassen

Förskoleklassbarn som läser tillsammans

Vad är förskoleklass?

Från 6 års ålder har barn rätt att börja i för­skoleklass. Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklassen är gratis och frivillig, men de flesta sexåringar i Sverige går i förskoleklass.

Plats i förskoleklass ska erbjudas så nära barnets hem som möjligt. I Eksjö kommun är verksamheten förlagd till de grundskolor där man planerar att börja i årskurs 1.

Hur ser verksamheten ut?

Förskoleklassen fungerar som en övergång mellan förskolan och den obligatoriska skolan. Förskoleklassen kombinerar förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik.

Syftet med förskoleklassen är att stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.Lek och skapande ingår som väsentliga delar i verksamheten.

Verksamheten pågår under tre till fyra timmar per dag. Resten av dagen är de flesta eleverna i fritidshem eller i pedagogisk omsorg.

Informationsbrev och blankett för att välja skola skickas ut

Under hösten/vintern skickar barn- och ungdomssektorn ut ett brev ut till alla vårdnadshavare som har barn som är folkbokförda i Eksjö kommun, och som fyller 6 år följande år. Brevet innehåller information om förskoleklassen, och även en blankett där vårdnadshavarna får möjlighet att välja vilken skola man önskar att barnet ska få börja i. Placering har gjorts inför läsåret 2017/2018 (barn födda 2011). 

Senast kontrollerad: 2017-02-20.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies