Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Höredaskolan

Höredaskolan

 

"Höredaskolan erbjuder en verksamhet med goda resurser i form av engagerad och kunnig personal, ändamålsenliga lokaler och stimulerande läromiljöer. Överlag skapar skolan på ett bra sätt förutsättningar för att eleverna ska känna sig trygga och utveckla tillit till sin förmåga." Citat ur Skolverksrapport.

Höredaskolan har drygt 120 elever fördelade på 7 klasser (från förskoleklass till och med årskurs 6) under läsåret 2017/2018.

Skolan har även ett fritidshem, Tintin, som finns i en av skolans byggnader. Utomhusmiljön ger goda förutsättningar för lek och idrott.

Vårt värdegrundsarbete har fem ledstjärnor

  • Respekt
  • Lika värde
  • Omtänksamhet
  • Ärlighet
  • Trygghet

Höredaskolan

Senast kontrollerad: 2018-01-25.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies