Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Hultskolan

Bild: Hultskolan inramad av träd. Fotograf: P-O Gunnarsson

Hultskolan är en vackert belägen skola i Albert Engströms hembygd cirka en mil öster om Eksjö tätort. I skolans närhet finns kyrkan och Albert Engströmsgården samt en omväxlande natur. Inom cykelavstånd finner du försjön och Movänta camping en skön bad och rekreationsplats.

Skolan bedriver verksamhet inom förskoleklass, grundskolans årskurser 1–6 och skolbarnomsorg. Det finns runt 50 barn inskrivna på fritidshemmet Vargen och 90 elever på skolan.

Syslöjd och träslöjd undervisas på skolan. Det finns även skolsköterska och kurator en dag i veckan. Rektor har sin arbetsplats på skolan. Skolan har sitt egna elevhälsoteam.

Hultskolan har eget tillagningskök som serverar mat till både förskola, skola och skolbarnsomsorg.

 

 

 

 

Senast kontrollerad: 2017-02-27.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies