Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Linnéskolan

Bild: Linnéskolan, den röda byggnaden. Fotograf P-O Gunnarsson

Linnéskolan är en arkitektoniskt vacker byggnad som ligger centralt beläget i Eksjö tätort och är en grundskola för förskoleklass t.o.m. år 6. Linnéskolan består av vita skolan som är en av Eksjös första skolor, byggd 1888 och röda skolan, byggd 1910, ritad av samma arkitekt som bl.a. ritat Adolf Fredriks musikskola i Stockholm; Georg A Nilsson. Således är röda skolan 101 år.

Skolan har gott om stora, vackra och ljusa lokaler. På skolan finns ca 240  elever från förskoleklass till år 6. I vita skolan arbetar förskoleklasser, åk 1, 2, 3 samt fritidshemmet och i röda skolan åk 4, 5 och 6.

På gångavstånd finns tillgång till grönområde, bad, sportanläggningar, museum, bibliotek och den centrala stadskärnan, berömd för sin träbebyggelse. Vi är frekventa användare av framförallt grönområdena Sjöängen och Vattenledningsparken samt ishallen och simhallen. Vi anordnar mycket uteaktiviteter

Läs gärna mera om vår skolas tankar i arbetsplanen!

Välkommen till Linnéskolan!

Senast kontrollerad: 2017-08-10.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies