Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Vy över Stora Torget, Eksjö. Fotograf: Karin Nordin

Startsidan / Barn & Utbildning / Grundskola / Förskoleklass

Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig skolform inom skolväsendet, där kommunen är skyldig att erbjuda barn plats fr.o.m. hösten det år barnet fyller sex år.

Förskoleklassen omfattas av samma läroplan som grundskolan, vilket ska stödja en bra integration mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Plats i förskoleklass ska erbjudas så nära barnets hem som möjligt. I Eksjö kommun är verksamheten förlagd till de grundskolor där man har skolår 1.

I februari skickar varje skola ut ett brev, där man välkomnar barnet till förskoleklassen.

Verksamheten i förskoleklassen är undervisning i samma mening som i andra skolformer. Omfattningen är minst 525 timmar per läsår (ca 15 timmar/vecka) och följer läsårets tider. Förskoleklassen är avgiftsfri.

För ytterligare information, kontakta barn- och ungdomssektorn, administrativa enheten, telefon 0381-363 02, barn-ungdomssektorn@eksjo.se 

Senast kontrollerad: 2012-01-04.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies