Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Vy över Stora Torget, Eksjö. Fotograf: Karin Nordin

Fritidshem

Bild: Grevhagsskolans skolgård. Foto P.O. Gunnarsson

Fritidshemsverksamhet finns vid alla skolor för barn i ålder 6-12 år, under den tid av dagen som de inte går i förskoleklass eller skola. Den erbjuds till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet som är integrerad med förskoleklass och grundskola. Verksamheterna är i regel belägna på skolorna. Uppgiften är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Natt- och helgöppet

En förskola/fritidshem i Eksjö tätort (Kullalyckan) har natt- och helgöppet, för barn vars föräldrar arbetar på obekväma tider. Fritidsbarnen har dock en ordinarie placering på det fritidshem som ligger i anslutning till respektive skola.

Sommaromsorg och planering

Under juli månad hålls fritidshemmen stängda under fyra veckor. Ett fritidshem har öppet för barn vars föräldrar inte har någon möjlighet att ordna barntillsynen på annat sätt under dessa veckor.

Fritidshemmen har möjlighet att stänga sin verksamhet en dag per termin för kompetensutveckling och planering med mera. Föräldrarna ska erbjudas plats på någon annan enhet vid dessa tillfällen. Meddelande om stängning ska sändas ut i god tid.

Kontraktsplats

Så kallad "kontraktsplats" kan i viss mån erbjudas på fritidshemmen under skolans lov- och studiedagar. Antalet kontraktsplatser på respektive fritidshem avgörs av ansvarig ledningspersonal.

application/msword Blankett - Ansökan om kontraktsplats (fritidsplats enbart på lov och studiedagar) (115 kB) ReadSpeaker docReader: Blankett - Ansökan om kontraktsplats (fritidsplats enbart på lov och studiedagar)

application/pdf Läs om reglerna kring kontraktsplats (78 kB) ReadSpeaker docReader: Läs om reglerna kring kontraktsplats

Länkar

Interna länkar:
Läs mer på skolornas sidor.
Ansökan om plats på fritidshem görs direkt på webben.
Om skolmaten
Se även länkar i vänstermenyn under Fritidshem. 

Externa länkar:
Skolverket har utarbetat styrdokumentet Allmänna råd och kommentarer - Kvalitet i fritidshem.
Tips på bra mellanmål för dig på fritids: Mellanmålsguiden (pdf)

Mer information

För ytterligare information, kontakta barn- och ungdomssektorn, administrativa enheten, tfn 0381-360 00 (växel), barn-ungdomssektorn@eksjo.se 

Senast kontrollerad: 2014-02-07.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies