Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Rutiner för klagomål gällande utbildning

 

Här följer Eksjö kommuns rutiner för klagomålshantering enligt skollagen 2010:800, 4 kap 8 §.

Om det är något elever eller vårdnadshavare är missnöjda med, eller som inte motsvarar deras förväntningar, i deras eller deras barns utbildning, ska det i första hand framföras till läraren eller personal på förskola/fritidshem. 

Om man inte lyckas lösa problemet och missnöjet kvarstår, ska man vända sig till rektor eller förskolechef med ett skriftligt klagomål på särskild blankett. 

application/msword Blankett - anmälan av klagomål gällande utbildning (55 kB) ReadSpeaker docReader: Blankett - anmälan av klagomål gällande utbildning

Skulle det vara så att man efter detta fortfarande är missnöjd lämnar man in ett skriftligt klagomål (samma blankett används) som diarieförs på barn- och ungdomssektorns administrativa enhet och utreds av Barn och ungdomschefen.

Processbeskrivning:

  • Inkommande klagomål tas emot av administratör
  • Klagomålet diarieförs av administratör
  • Bekräftelse av mottagande skickas av administratör
  • Klagomålet anmäls till huvudmannen via barn- och ungdomsnämnden
  • Utredning görs av barn- och ungdomschef
  • Klagomålet besvaras av barn- och ungdomschef
  • Svaret diarieförs av administratör
  • Utredning och svar redovisas till huvudmannen via barn- och ungdomsnämnden

 

 

  

Senast kontrollerad: 2017-03-01.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies