Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Barn & Utbildning / Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete inom barn- och ungdomssektorn

Kvalitetsarbete

Lärande organisation

Grunden i den lärande organisationen är att lyfta upp de olika verksamheterna och tillåta elever och människor att växa. Förskolan och skolan är till för barnen och eleverna och målet är att se till att alla får den utbildning de har rätt till. För att lyckas med detta krävs trygga, medvetna och professionella pedagoger och personal som också har ett självkritiskt förhållningssätt till sitt eget lärande om lärandet.

Kvalitetsrapporter

application/pdf Barn- och ungdomssektorns kvalitetsrapport 2015-2016 (858 kB) ReadSpeaker docReader:

Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor upprättar årligen kvalitetsrapporter. Dessa hittar du vid respektive förskolas och skolas presentation.

Årliga skolenkäter

Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet genomförs årligen en skolenkät i Eksjö kommun. Enkäten är baserad på Skolinspektionens frågor och berör bland annat utbildningens mål, stimulans och utmaningar, tillit till elevens förmåga, anpassning efter elevens behov, argumentation och kritiskt tänkande, grundläggande värden i undervisningen och på skolan, elevinflytande, ordningsregler, studiero och trygghet. Läs mer om skolenkäten 2016

Föräldraenkät, förskola

Under våren fick alla föräldrar som har barn placerade på förskola eller familjedaghem i Eksjö kommun besvara frågor som kan hjälpa förskolecheferna att hitta de områden där kvaliteten på barnens förskoleverksamhet kan höjas ytterligare. Läs mer om föräldraenkäten här.

Senast kontrollerad: 2017-09-22.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies