Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Barn & Utbildning / Öppen ungdomsverksamhet

Öppen ungdomsverksamhet

Öppen ungdomsverksamhet

Öppen ungdomsverksamhet i Eksjö kommun bedriver öppen fritidsverksamhet för alla ungdomar med prioritering åldern 13-19 år, och med särskilt fokus på 13-16 år.

Huvuduppgiften är att främja en god social situation för barn och ungdomar i kommunen genom att:

 • skapa attraktiva mötesplatser
 • minska gruppen ungdomar i den så kallade riskzonen
 • minska drogmissbruk, våld och skadegörelse bland ungdomar
 • genomföra projekt för att minska främlingsfientlighet och rasism
 • integrera nyanlända ungdomar i utbudet av kultur- och fritidsverksamheter
 • skapa kontaktytor mot bland annat Arbetsförmedlingen

Verksamheten omfattar bland annat:

 • Öppna ungdomsverksamheten (fritidsgårdar och andra miljöer där ungdomar vistas)
 • Fältteam
 • Praktiskt stöd till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet
 • Att främja arrangemang av och med ungdomar
 • Att främja arrangemang där ungdomar och vuxna arbetar tillsammans
 • Samverkan med föreningar och offentliga aktörer
 • Särskilt ansvara för Eksjö kommuns scen-, ljud- och ljusanläggning
 • Internationella ungdomsutbyten och volontärutbyten som berör kommunen, i samverkan med "Myndigheten för ungdoms- och samhällsfrågor" och EU
 • Vänortsutbyte med ungdomar
 • Ungdomsdemokrati
 • SAMBUF (kommunens samarbetsorgan för barn- och ungdomsfrågor)
 • Feriejobbsprojekt, till exempel toppstugan Valbacken och migrationsprojekt
Senast kontrollerad: 2017-06-13.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies