Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Fältteamet möter ungdomarna

Ungdomar

Fältverksamheten finns till för att ungdomar ska trivas i Eksjö kommun och uppleva trygghet i det offentliga rummet.

Fältteamet riktar sig främst mot högstadieelever, men alla kommunens ungdomar är ett gemensamt ansvar, i syfte att skapa trygghet för denna målgrupp.

Behöver du prata med någon eller få annat stöd så vet vi vart du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Fältteamet har kompetens att förmedla de kontaktuppgifter som du behöver för att få mer information om var du som ungdom kan vända dig med ditt problem.

Även föräldrar kan kontakta fältteamet. Vi arbetar för att främja en trygg och utvecklande miljö för ungdomar i Eksjö kommun. För detta tror vi att en god dialog med föräldragruppen är en förutsättning för att kunna arbeta på ett ännu bättre sätt.

Fältarbetarnas uppgift är att i samarbete med andra myndigheter arbeta förebyggande kring områden som skolfrånvaro, alkohol och droganvändning, konflikter/mobbning och ungdomarnas fritid i kommunen. Arbetet sker med hjälp av olika metoder, det vill säga att arbeta med enskilda ungdomar, i grupp eller genom ett kommunöverskridande samarbete.

Kontakta fältteamet

Rolf Johnsson, Chef Öppen Ungdomsverksamhet (för akuta ärenden)
Telefon: 0381-366 80
E-post: rolf.johnsson@eksjo.se

Josef Wardh, fältare
Telefon: 0381-423 15
E-post: josef.wardh@eksjo.se

Adela Falk Linder, fältare
Telefon: 0381-423 16
E-post: adela.linder@eksjo.se 

 

 

Senast kontrollerad: 2017-06-13.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies