Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Barn & Utbildning / Pedagogisk omsorg

Om pedagogisk omsorg - familjedaghem

Två barn som leker i en sandlåda

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal, vilket är det alternativ som Eksjö kommun erbjuder, så kallade familjedaghem.

Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Skillnader jämfört med förskola eller fritidshem:

  • Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhet som är ett komplement till skolan.
  • Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner, det gör inte pedagogisk omsorg.
  • I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning, det gör man inte i pedagogisk omsorg.
  • I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns det inga krav på för pedagogisk omsorg.

Vilka går i pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg kan erbjudas istället för förskola och vänder sig till barn i samma åldrar (1-6 år) som de barn som går i förskola.

Vad styr pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen medan förskolans läroplan är vägledande.

Avgifter

I Eksjö kommun används ett maxtaxesystem. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer.

Senast kontrollerad: 2016-04-18.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies