Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Barn & Utbildning / Skoldatatek

Eksjö kommuns skoldatatek

Skoldatateket hjälper till att prova ut hjälpmedel åt barn och elever

Skoldatateket är en del av Eksjö kommuns elevhälsa och startade hösten 2015. Skoldatatekets uppdrag sträcker sig från förskolan upp till gymnasiet.

Uppdraget består bland annat av att visa på möjligheter med att använda digitala lärverktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö där barns och elevers självständighet, delaktighet, gemenskap och måluppfyllelse ökar.

Skoldatateket arbetar med:

  • fortbildning av förskole- och skolpersonal kring digitala lärverktyg, deras användningsområden och vilka möjligheter de kan öppna i pedagogens verksamhet
  • stöd till pedagoger i samband med utprovning av digitala lärverktyg för barn och elever i behov av dessa
  • bevakning av nyheter inom området IKT-pedagogik

Mer information

Eksjö kommuns skoldatatek är vilande (tills vidare). Har du frågor om skoldatateket kan du vända dig till e-postadressen nedan.

E-post: skoldatateket@eksjo.se

 

Senast kontrollerad: 2017-09-15.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies