Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Barn & Utbildning / Skolinspektionens tillsyn

Skolinspektionens regelbundna tillsyn i Eksjö

Regelbunden tillsyn

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Tillsynen görs vart tredje år, och i Eksjö kommun var det dags våren 2015.

Huvudmannen är ansvarig

Det är huvudmannen, alltså den kommun, utbildningsföretag eller annan organisation som driver verksamheten, som har ansvar för att verksamheterna uppfyller de krav som ställs i bestämmelserna. De har också ett ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av sina verksamheter.

För mer information om den senaste tillsyn som gjorts i Eksjö, se menyn till vänster.

Skolinspektionens uppdrag

Bilden lånad från Skolinspektionens webb

Senast kontrollerad: 2016-01-04.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies