Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Barn & Utbildning / Skolskjuts

Skolskjuts

Skolskjuts

 

För elever som bor långt ifrån skolan ordnas skolskjuts. Skolskjutsen gäller mellan hem och skola, men inte till/från fritidshem. Vilket avstånd som gäller för att en elev ska beviljas skolskjuts beror på elevens ålder och om man bor i tätort eller på landet.

Rätten till skolskjuts gäller i första hand till och från elevens folkbokföringsadress. Vid växelvis boende med fast schema har eleven rätt till skolskjuts från båda hemmen om de ligger inom Eksjö kommun. I dessa fall ansvarar föräldrarna för att ansöka om skolskjuts till och från båda adresserna (ange växelvis boende som anledning till ansökan).

Utöver vad som anges i skolskjutsförordningen gäller Eksjö kommuns skolskjutsreglemente.

Om en familj väljer en annan skola än den som anvisats har kommunen ingen skyldighet att ordna skolskjuts.

Informationsbrev inför läsåret 17/18

application/pdf Information skolskjuts (127 kB) ReadSpeaker docReader:

Skolskjutsreglemente

application/pdf Skolskjutsreglemente Eksjö kommun 2016/2017 (412 kB) ReadSpeaker docReader:

Skolskjutsreglementet fastställdes av kommunfullmäktige 2016-06-21, § 141.

Blanketter

Vill du ansöka om skolskjuts? Här hittar du blanketter.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Kontakta Infocenter 0381-360 00

E-post:  barn-ungdomssektorn@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2018-03-02.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies