Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö

Boende & Miljö

Bild: Gamla stan

Eksjö är platsen att bo på för dig som vill ha närhet till naturen, men också till service och kultur. Eksjö är en på många sätt unik plats att bo på.

Gamla stan i Eksjö är en i högsta grad levande stadsdel, där det är fullt möjligt att hitta hyreslägenheter i någon 1600-talsgård. Lägenheterna är sällan stora, men å andra sidan har de ofta skeva väggar, munblåst fönsterglas och autentiska kakelugnar! Hyreslägenheter hyrs ut av såväl Eksjöbostäder som privata fastighetsägare.

 

 

Aktuellt

Sök bygglov eller gör anmälan via vår e-tjänst

Ska du söka bygglov eller göra en anmälan? Vill du läsa mer om processen? Då har du hittat rätt, detta och mycket mer kan du nämligen göra via e-tjänsten Mittbygge

 

Vad händer i södra Kvarnarp?

2017-10-10

Med start den 11 oktober påbörjas en serie av undersökningar i samband med en planutredning för Jordgubbsfältet. 

Planenheten har fått ett uppdrag från Samhällsbyggnadsnämnden att utreda förutsättningar för en bostadsutveckling i södra Eksjö. En planutredning är den process som ligger innan en detaljplan, planutredningens syfte är att i ett tidigt skede belysa aktuella planeringsfrågor, vilket kan underlätta planarbetet om det är en komplicerad detaljplan som berör många frågor. En planutredning ska vara vägledande för en eventuell detaljplaneprocess men har ingen rättslig bindande verkan.

Fram till våren 2018 kommer flera undersökningar göras på Jordgubbsfältet som utredningsområdet kallas (se bild nedan för utredningsområde). Därför kan det tidvis vara mer aktivitet i området än vad som är normalt. Först ut är arkeologer från Länsmuseet i Jönköping som under cirka en vecka kommer gräva sökschakt och undersöka området, detta arbetet startas den 11 oktober 2017.   

Bild

För frågor kontakta planenheten: Marcus Åberg planarkitekt, marcus.aberg@eksjo.se eller 0381-360 00

Trädäcket på Ciselören 1 - en mötesplats för dialog kring den nya byggnaden

Bild: Trädäcket på Ciselören  1 i Eksjö. Fotograf: Lucia Botero

Trädäcket på Ciselören 1 i Gamla stan i Eksjö

Ett trädäck täcker resterna som finns kvar efter rivningen av det nedbrunna huset på Ciselören 1 eller Forsellska gården i Gamla stan i Eksjö. Syftet med att göra platsen tillgänglig för allmänheten är att skapa en mötesplats som lämpar sig för dialog och diskussion kring den nya byggnaden, samt att gynna stadsbilden till att ett nytt hus byggs på denna plats.

Läs mer om fastigheten och trädäcket

2018-01-10
Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvm, ett skärmtak på 15 kvm och anordna en skyddad uteplats i närheten av sitt bostadshus. I juli 2014 kom ytterligare bygglovbefrielser med de sk. Attefallsåtgärderna.

Den 1 juli 2017 ändrade lagstiftningen igen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen.

Byggnadsnämnden kan även kräva in vissa ritningar för att kunna pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande. Därefter kan byggnadsnämnden ge startbesked. Man får inte påbörja bygget innan startbesked har lämnats.

Vill du veta mer kan du gå in på Boverkets hemsida.

 

 

 

Senast kontrollerad: 2018-01-15.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies