Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö

Boende & Miljö

Bild: Gamla stan

Eksjö är platsen att bo på för dig som vill ha närhet till naturen, men också till service och kultur. Eksjö är en på många sätt unik plats att bo på.

Gamla stan i Eksjö är en i högsta grad levande stadsdel, där det är fullt möjligt att hitta hyreslägenheter i någon 1600-talsgård. Lägenheterna är sällan stora, men å andra sidan har de ofta skeva väggar, munblåst fönsterglas och autentiska kakelugnar! Hyreslägenheter hyrs ut av såväl Eksjöbostäder som privata fastighetsägare.

  

Aktuellt

 

Sök bygglov eller gör anmälan via vår e-tjänst

Ska du söka bygglov eller göra en anmälan? Vill du läsa mer om processen? Då har du hittat rätt, detta och mycket mer kan du nämligen göra via e-tjänsten Mittbygge

Ciselören 1

Forssellska gården

Den 16 augusti 2015 utbröt en storbrand på fastigheten Ciselören 1 i Gamla stan. Den drabbade byggnaden gick under namnet Forssellska gården och var ett av Eksjös äldsta och största trähus. Räddningsinsatsen var omfattande och speciell, då framkomligheten på olycksplatsen var begränsad med smala gränder och slutna gårdar. Som mest arbetade ett 80-tal brandmän med släckningen. Tack vare sprinklersystemet och en snabb och massiv insats från räddningstjänsten kunde branden i stort sett begränsas till denna fastighet. Förödelsen kunde annars ha blivit ännu värre med otänkbara konsekvenser.

Forssellska gården var en stadsgård med en ålderdomlig struktur präglad av den garveriverksamhet som bedrivits där under många år. Byggnaden hade ett stort kulturhistoriskt värde och ingick som ett betydelsefullt element i stadsmiljön norr om Stora Torget i Eksjö.

Området, som idag omfattar en ytterst välbevarad trähusbebyggelse inom den senmedeltida stadsplanen, är utsett som riksintresse inom kulturmiljövård. Forssellska gården blev förklarad byggnadsminne 1993. Läs mer om fastighetens framtid under nedan länk. 

Läs mer om fastigheten

2018-01-10
Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvm, ett skärmtak på 15 kvm och anordna en skyddad uteplats i närheten av sitt bostadshus. I juli 2014 kom ytterligare bygglovbefrielser med de sk. Attefallsåtgärderna.

Den 1 juli 2017 ändrade lagstiftningen igen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen.

Byggnadsnämnden kan även kräva in vissa ritningar för att kunna pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande. Därefter kan byggnadsnämnden ge startbesked. Man får inte påbörja bygget innan startbesked har lämnats.

Vill du veta mer kan du gå in på Boverkets hemsida.

 

 

 

Senast kontrollerad: 2018-02-26.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies