Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö

Boende & Miljö

Bild: Gamla stan

Eksjö är platsen att bo på för dig som vill ha närhet till naturen, men också till service och kultur. Eksjö är en på många sätt unik plats att bo på.

Gamla stan i Eksjö är en i högsta grad levande stadsdel, där det är fullt möjligt att hitta hyreslägenheter i någon 1600-talsgård. Lägenheterna är sällan stora, men å andra sidan har de ofta skeva väggar, munblåst fönsterglas och autentiska kakelugnar! Hyreslägenheter hyrs ut av såväl Eksjöbostäder som privata fastighetsägare.

 

 

Aktuellt

Sök bygglov eller gör anmälan via vår e-tjänst

Ska du söka bygglov eller göra en anmälan? Vill du läsa mer om processen? Då har du hittat rätt, detta och mycket mer kan du nämligen göra via e-tjänsten Mittbygge

 

Granskning för ny detaljplan Portalen 1, Eksjö tätort

Detaljplan för Portalen inom Eksjö tätort ställs ut på granskning mellan 2017-07-08 till 2017-08-09. Detaljplanen ligger i norra Orrhaga mellan Lärkgatan och  Ripgatan. Läs mer om detaljplanenförslaget 

Samråd för ny detaljplan Kv. Krabban m. fl. Eksjö tätort

Detaljplan för Kv. Krabban m.fl. inom Eksjö tätort ställs ut på samråd mellan 2017-07-01 till 2017-08-06. Detaljplanen ligger i norra Orrhaga mellan Lärkgatan och  Ripgatan. Läs mer om detaljplanenförslaget 

Begränsningar av vattenanvändningen i Eksjö tätort

Den 1 december 2016 infördes ett förbud gällande att använda kommunalt vatten i Eksjö kommun till andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten. Från och med den 18 april 2017 gäller dessa begränsningar av vattenanvändningen endast i Eksjö tätort. Begränsningarna gäller tillsvidare. Läs mer om begränsningarna av vattenanvändningen

Driftsarbete nattetid på genomfartsleden, riksväg 40, i Eksjö

Arbete med att bland annat trimma rondellerna kommer att utföras mellan klockan 21.00 och 6.00 på riksväg 40 genom Eksjö - från rondellen vid Polishuset till rondellen vid Kaffekullen. Den första gången som driftarbete sker nattetid blir under april månad.Detta kan innebära störande ljud och vi ber om överseende för detta. Läs mer om driftsarbetet nattetid

Vi håller rent!

Eksjö kommun är med i Håll Sverige Rents kampanj "Vi håller rent 2017" mot nedskräpning och visar på det sättet att vi inte tycker att nedskräpning är okej.

Håll Sverige rent

Håll Sverige rent

Vill du plocka skräp, med kompisarna, föreningen, företaget eller kanske din bostadsrättsförening? Alla kan vara med och hålla rent!

Förra året var vi 346 skräpplockarhjältar som hjälptes åt att hålla Eksjö rent. Hur många kan vi bli i år?

Läs mer om "Vi håller rent 2017"

 

Vindbruksplan

Vindbruksplan- tematiskt tillägg till Eksjö kommuns översiktsplan, ställs ut för granskning genom utställning mellan 2017-02-11 till 2017-04-11.  

Eksjö kommun bjuder in till öppen frågestund i Folket hus i Bruzaholm, torsdag den 9 mars, klockan 16.30-19.30. 

Välkommen att tycka till om förslaget senast den 11 april 2017. 

Läs mer om Vindbruksplan och handlingar.

 

Trädäcket på Ciselören 1 - en mötesplats för dialog kring den nya byggnaden

Bild: Trädäcket på Ciselören  1 i Eksjö. Fotograf: Lucia Botero

Trädäcket på Ciselören 1 i Gamla stan i Eksjö

Ett trädäck täcker resterna som finns kvar efter rivningen av det nedbrunna huset på Ciselören 1 eller Forsellska gården i Gamla stan i Eksjö. Syftet med att göra platsen tillgänglig för allmänheten är att skapa en mötesplats som lämpar sig för dialog och diskussion kring den nya byggnaden, samt att gynna stadsbilden till att ett nytt hus byggs på denna plats.

Läs mer om fastigheten och trädäcket

Lekplatsen i Vildparken är öppen igen

Bild: lekplatsen i Vildparken. Fotograf: Karin Nordin

2016-07-11
Den 11 juli öppnades lekplatsen i Vildparken i Eksjö igen efter att den byggts om och tillgänglighetsanpassats under försommaren.

I stället för sand är underlaget runt vissa av lekställningarna av fallskyddsgummi, vilket gör det mycket lättare för en rullstol att ta sig fram. Sandbord, det vill säga sandlådor i bordshöjd, gör det enkelt att rulla intill med rullstol. En ramp och stora vändytor finns vid en stor lekställning, dessutom finns en gungsits med hög rygg.

Lagändring - åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

2014-06-25
Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvm, ett skärmtak på 15 kvm och anordna en skyddad uteplats i närheten av sitt bostadshus.

Den 2 juli 2014 ändrade lagstiftningen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen.

Byggnadsnämnden kan även kräva in vissa ritningar för att kunna pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande. Därefter kan byggnadsnämnden ge startbesked. Man får inte påbörja bygget innan startbesked har lämnats.

Vill du veta mer kan du gå in på Boverkets hemsida.

På bilden nedan ser du vad som kan göras utan krav på bygglov. Ta kontakt med byggnadsnämnden om du vill göra något av dessa åtgärder och är osäker på vad som gäller. 

Bygglovsbefrielse

Bygglovsbefrielse

 

Senast kontrollerad: 2017-07-10.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies