Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Återvinningsstationer och hushållsavfall

Återvinningsstationer och hushållsavfall

Bild: Insamlingskärl från hushållsavfall. Foto Sven-Åke Svensson

Genom att erbjuda allmänheten ett antal återvinningsstationer och återvinningscentraler kan var och en hjälpa till att minska kommunens avfallsmängder och därmed hushålla med naturens resurser. Resterande avfall som ska läggas i avfallskärlet sorteras i påsar i olika färger: grön för komposterbart avfall och röd/annan färg än helt grön för brännbart avfall. Det är även möjligt att själv kompostera den organiska delen, se information om kompostering.

Återvinningsstationer och återvinningscentraler

I anslutning till livsmedelsaffärerna i tätorterna inom Eksjö kommun finns återvinningsstationer utställda. För dessa ansvarar organisationen Förpackningsinsamlingen. Återvinningsstationerna samlar för närvarande in glas, sorterat i färgat glas och ofärgat glas, plåt (exempelvis plåtburkar), förpackningar av papper, tidningar, förpackningar av hårdplast samt batterier. 

I Eksjö kommun finns två sorteringsterminaler, en vid Eksjö Energis anläggning på Östra Industriområdet i Eksjö och en vid avloppsreningsverket i Ingatorp

Kompostering

Både enfamiljshus och större fastigheter kan ha en kompost som endast är avsedd för matavfall. För att inneha en kompost för matavfall krävs en skriftlig anmälan enligt miljöbalkens avfallsförordning.  För att kunna kompostera matavfall behövs en särskild skadedjurssäker och varmisolerad hemkompost. Den måste placeras, skötas och underhållas så att ingen granne störs.

Kompostering av trädgårdsavfall och liknande får ske utan anmälan eller tillstånd. Kompostering ska ske utan att olägenhet för omgivningen uppstår.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som kan orsaka skada på människor, djur eller natur. Exempel på sådant avfall är lösnings-medel, oljor, oljefilter, bekämpningsmedel, fotokemikalier, färgrester och kvicksilvertermometrar.

En box som miljöfarligt avfall kan samlas i, har delats ut till samtliga hushåll i kommunen. De som bor i flerbostadshus har fått en box per trappuppgång eller motsvarande.

Hantering av farligt avfall kan ske dels genom att det hämtas på fastigheten efter budning, dels genom att det kan lämnas vid sorteringsterminalerna Renen och Ingatorp.

Vart vänder jag mig med avfallsfrågor?

Eksjö Energi AB, tfn 0381-19 20 00

Miljöenheten, Eksjö kommun tfn 0381-36 000

Senast kontrollerad: 2018-01-30.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies