Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Bredbandsutbyggnaden i kommunen

Tekniken räcker för framtiden

Bild: Bredbandskabel. Fotograf: Kjell Ljunggren

Tekniken som har använts är fiberkabel, som i dagsläget är det överlägset snabbaste sättet att transportera data. Utbyggnaden garanterar en god funktion inför framtiden. Sedan tidigare finns ett fibernät i Eksjö tätort, vilket genomgår en ständig förtätning, oftast i samband med fjärrvärmeutbyggnad och även vid utbyggnad av vatten och avlopp. Utbyggnaden innebär även sammankoppling med närliggande kommuners nät, till exempel Nässjö, Vetlanda och Ydre.

Möjlighet till uppkoppling i nästan alla hushåll

Nästan alla hushåll i kommunen har möjlighet till någon form av bredbandsuppkoppling. Det vanligaste sättet är uppkoppling via fiberanslutningar, men även kopparnät, så kallad ADSL-teknik förekommer.

Fiberutbyggnad

Eksjö Energi bygger fiberanslutningar till hus i bostadsområden och i byar på landsbygden.

Bild: Eksjö Energi AB:s logotyp

Frågor om priser och möjlighet till anslutning ställs till Eksjö Energi ELIT AB som är ett kommunalt bolag, vilket förvaltar nätet. Via bolaget sker försäljning av bredbandsanslutning, IP-telefoni, IP-TV. Mer information finns under länken ovan. Nätet är öppet, det vill säga, vilken operatör som helst ska kunna sälja olika tjänster. Kommunala arbetsplatser, hushåll och företag är kunder i nätet.

TeliaSonera släcker ned telestationer

Vid månadsskiftet oktober-november 2016 släcker TeliaSonera ner 18 telestationer i Eksjö kommun. Följande telestationer är berörda:
Alvestorp, Edshult, Funghult, Fjäll, Gummarp, Hustomta, Höreda, Kråkshult, Lundstorp, Mellby, Mossäng, Risan, Skurugata, Stallarp, Vallnäs, Vixen Ämmingarp och Ögeln.

Eksjö Energi kommer i samband med detta inte kunna leverera ADSL från dessa stationer. Detta beslut kan inte Eksjö kommun eller Eksjö Energi påverka. Mer information från TeliaSonera och Eksjö Energi kommer till berörda abbonenter.

Läs mer på TeliaSoneras webbplats om Framtidens nät

Läs mer på Post- och telestyrelsens webbplats om förändringar i tele- och bredbandsnäten

Senast kontrollerad: 2018-04-10.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies