Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Bygga & Bo / Adressättning

Adressättning

Bild: Hus på landet, med grind och postlåda.

Enligt ett riksdagsbeslut från 1995 skall landets kommuner ansvara för adressättningen i tätorterna och på landsbygden.

Vid adressering i tätorterna används gatunamn med nummer.

På landsbygden används trakt- eller bynamn, eventuellt gårdsnamn och nummer.

Syftet är att adresserna ska användas av larmcentralen, räddningstjänsten, polisen, posten m.fl. Därför är det viktigt att adressen är unik.

Genom att belägenhetsadresser bygger på ortsnamn, gatunamn och gårdsnamn, har de även ett stort kulturhistoriskt värde.

Kontakta

Anne-Lie Andersson 
Tfn. 0381-36261

Mona Johansson
Tfn. 0381-36262

Senast kontrollerad: 2017-02-17.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies