Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Bygga & Bo / Bygglov och tillstånd

Bygglov och tillstånd

Bild: hus vid sjön Hunsnäsen. Fotograf: Karin Nordin

Ansökan om lov söks hos samhällsbyggnadsnämnden för olika åtgärder som påverkar utformningen och användningen av mark och byggnader.

Du behöver bygglov, med vissa undantag, för att uppföra nya byggnader, göra tillbyggnader eller riva. Bygglov krävs också om du ska ändra byggnadens eller lokalens användningssätt, ändra fasad, bygga plank eller sätta upp skylt. Bygglovplikten varierar beroende på var i kommunen du bygger. 

 

 

 

Sök bygglov och gör anmälan direkt på nätet

Eksjö kommun använder sig av webbportalen mittbygge.se där det finns nyttig information när du ska bygga nytt eller bygga om. Nu är det möjligt att söka bygglov, göra anmälan och beställa nybyggnadskarta direkt på webben via en e-tjänst.
Länkar till mittbygge.se samt e-tjänsten

  

 

Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket.

application/pdf Riktlinjer mur, plank och staket (1 MB) ReadSpeaker docReader:

 

Kontakt m.m.

Kontaktuppgifter till byggenheten

Blanketter

 

Senast kontrollerad: 2017-07-10.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies