Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Byggfrågor

Via portalen mittbygge.se hittar du det mesta som är värt att veta, från idé och planering till bygget och boendet. Här bidrar bland annat Boverket och Lantmäteriet med kunskap från sina specialområden. 

Vissa avsnitt på Mitt Bygge har specifik information om kommunen - till Eksjö kommuns sidor på Mitt Bygge 

 

Sök bygglov, gör anmälan direkt på nätet - e-tjänst

Från Mitt Bygge kan du söka bygglov, göra anmälan och beställa nybyggnadskarta m.m. direkt på webben.
Direkt till inloggningen av e-tjänsten.

application/pdf Information om hur du söker bygglov på nätet (215 kB) ReadSpeaker docReader: Pdf-fil: Bra att veta när du söker bygglov på nätet

Information om e-tjänsten - söka bygglov, marklov och rivningslov 
Information om e-tjänsten - göra en anmälan

Det här kan du hantera med e-tjänsten

  • göra en anmälan
  • beställa en nybyggnadskarta
  • ansöka om förhandsbesked
  • ansöka om bygg-, rivning- och marklov
  • ansöka om strandskyddsdispens
  • följa befintliga ärenden eller ta fram avslutade
  • komplettera med handlingar om kommun så begär

Händelser som en kommun kan skicka till dig som meddelande i Mina Engagemang kan vara:

  • Ärendenummer, handläggare och olika slag av meddelanden, 
  • Kompletteringsbegäran från kommunen, 
  • Beslutsutfall och när ärendet avslutas.

Personuppgifter

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL).
Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas enligt offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt sekretesslagen.

Mina Engagemang

Mina Engagemang är navet i all din hantering kring lovansökan eller anmälan liksom för att samlat finna alla händelser som skett på dina ärenden i din kommun.

E-legitimation

E-legitimation används för att du ska kunna identifiera dig och signera dokument. Signering med hjälp av e-legitimation har samma betydelse som en underskrift på ett pappersdokument. Tekniken är en säkerhet både för dig som kund och för kommunen.

 

Länkar till mittbygge.se - information

Under avdelningen "Bygga" på mittbygge.se får du en inblick i hela processen, allt från ansökan till slutbesked. Klicka på bruna rutan till höger för att komma till mittbygge.se.

 

Hur lång till tar det att få bygglov?

 

Får jag bygga

Bygglovsbefriade åtgärder

Normalt tar det fyra veckor att få bygglov efter att kompletta ansökningshandlingar har kommit in.

 

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov

Broschyren ”Får jag bygga” finns att ladda hem på  Boverkets webbplats:  www.boverket.se/lovbroschyr 

Du kan också läsa på "Mitt Bygge" om när det behövs lov eller anmälan

Senast kontrollerad: 2017-02-22.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies