Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Bygga & Bo / Kartprodukter

Kartprodukter

Hos oss kan du köpa allt från papperskopior av kartor över en enstaka fastighet till kompletta digitala baser över ett visst område.

Några exempel:

Tätorts-/adresskarta

Bild: Utdrag ur tätorts-/adresskartan.

Kartan finns tillgänglig över Eksjö, Höreda, Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp, Mariannelund, Bellö samt Värne.

Adresskartor

 

 

 

 

Besökskarta

Bild: Utdrag ur turistkarta

Mätenheten tillhandahåller underlag för kommunens tryckta turistkartor.

 

Primärkarta

Bild: Utdrag ur primärkartan.

Primärkartan ligger till grund för i stort sett alla kartor som mätenheten tillhandahåller.

 

 

Nybyggnadskarta

Bild: Utdrag ur nybyggnadskarta.

Nybyggnadskartan används som underlag för situationsplanen i bygglovsansökan och vid utstakning av planerad bebyggelse.
Läs mer om nybyggnadskartan 

 

Lantmäteriförättning

Bild: Utdrag ur förättningskartan

I samverkan med Lantmäteriverket upprättas förrättningskartor när man gör förändringar i fastighetsindelningen, t.ex. avstyckning och fastighetsreglering m.m.
Ansökan om fastighetsbildning sker hos Lantmäterimyndigheten.

För mer information:
Lantmäterimyndigheten, tfn. 0771-63 63 63

 

Specialkartor

Efter kundens önskemål, t.ex. cykelvägkarta, vägvisningskartor, informationskartor m.m.

Exempel: 

application/pdf Karta över cykelvägar, Eksjö med omnejd (1 MB) ReadSpeaker docReader: Karta över cykelvägar, Eksjö med omnejd

 

Historiska kartor

Avdelningen förvaltar ett historiskt kartmaterial från slutet av 1600-talet och framåt. Till vissa delar finns materialet digitalt.

Kontakta

Mona Johansson, tfn. 0381-362 62.
Anne-Lie Andersson, tfn. 0381-362 61.

Senast kontrollerad: 2018-01-29.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies