Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Bygga & Bo / Mätning & Utsättning

Mätning & Utsättning

Bild: Husutstakning.

Finutstakning.

Mätenheten utför mätningsuppdrag inom kommunen, dels för den kommunala förvaltningen, dels på konsultbasis åt privatpersoner och företag.

Här utförs all mätning för kontorets kartproduktion och utstakningsuppdrag som är reglerade enligt plan- och bygglagen.

Utrustningen som mätenheten använder består av moderna mätinstrument såsom totalstation och GPS-utrustning.

Kommunen använder normalt höjdsystemet RH2000. När vi mäter med GNSS/GPS så använder man en geoidmodell för att få rätt höjd över havet. Från och med den 1 januari 2018 så används geoidmodellen SWEN17. Läs mer hos Lantmäteriet.

 

Mätenheten utför:

Husutstakningar och kontrollmätningar

Utstakningen sker för att byggnaden skall hamna i rätt plan- och höjdläge enligt beviljat bygglov.
Utstakningen blir därigenom också ett skydd för tredje man (grannar och andra som berörs av den nya byggnaden), så att byggnaden inte inkräktar på annans mark eller på annat sätt hamnar fel.

Stomnät

Bild: Mätning med GPS.

Mätning med GPS

Stomnäten i plan (X, Y) består av cirka 2 500 mätpunkter över hela kommunen och stomnäten i höjd (Z) cirka 400 fixpunkter i Eksjö, Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund. De är markerade med rör eller dubbar som är nedslagna i gator och vägar, skog och mark. Konsulter, entreprenörer och projektörer får tillgång till stomnäten mot ersättning enligt plan- och bygglovstaxan.

Ajourhållning av primärkarta

Håller vårt kartverk levande genom att mäta in förändringar i stadsbilden (nya gator, vägar, byggnader med mera) och uppdaterar primärkartan.

Ledningsmätning

Inmätning och dokumentation av underjordiska ledningar (VA, el bredband, fjärrvärme med mera)

Taxa

Kostnad för utstakning enligt gällande taxa.

Kontakta

Daniel Lind, tfn. 0381-362 23, daniel.lind@eksjo.se 
 

Senast kontrollerad: 2017-12-19.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies