Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Bygga & Bo / Planer & Nya områden

Planer & Nya områden

Kommunen upprättar översiktsplaner och detaljplaner (enligt plan- och bygglagen) som visar hur mark och vatten i staden och kommunen ska användas, för att vi ska få en bra och trivsam livsmiljö. Vi planerar för nya bostadsområden, lokalisering av industri och handel, park- och grönområden, trafikplanering, bevarande av befintlig kulturbebyggelse och säkerställande av riksintressen med mera.

Bostadsområden i Eksjö stad 

Portalen 1

Ny detaljplan tas fram under våren 2017 för att möjliggöra bostadsbyggande. Portalen 1 ligger vid Prästängsvägen i Eksjö tätort.  

Ängsviolen

Planområdet ligger i Kvarnarp vid Roluffsväg inom Eksjö tätort. Projektering för infrastruktur planeras och under vintern 2017 kan området stå klart för exploatering. 

Talludden norra

Planområdet ligger 2,5 km sydväst om stadens centrum och gränsar till Talluddasjön. Här finns tomter med varierande storlek mellan 950-1700 kvm. Endast ett fåtal tomter kvar. 

Sjöhagen

Området ligger nordost om Itolv-området och exploateras av Itolv AB.

Prästhagen

Området ligger inom Prästängsområdet och exploatering genomförs av Eksjöhus AB.

Linneberg

Området ligger ca 5 km söder om Eksjö stad och öster om Långanäsasjön utmed vägen mot Långanäsaskolan. Privatexploatering.

Lediga tomter i Eksjö och i övriga tätorter i kommunen.

 

Planer

Just nu upprättar vi nya detaljplaner i Eksjö och Mariannelund.

Detaljplaner under arbete

Laga kraftvunna detaljplaner

Översiktsplan

Vad är en detaljplan?

Har du frågor kontakta plan- och byggenheten

Senast kontrollerad: 2017-09-12.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies