Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Bygga & Bo / Planer & Nya områden

Planer & Nya områden

Kommunen upprättar översiktsplaner och detaljplaner (enligt plan- och bygglagen) som visar hur mark och vatten i staden och kommunen ska användas, för att vi ska få en bra och trivsam livsmiljö. Vi planerar för nya bostadsområden, lokalisering av industri och handel, park- och grönområden, trafikplanering, bevarande av befintlig kulturbebyggelse och säkerställande av riksintressen med mera.

Bostadsområden i Eksjö stad 

Portalen 1

Portalen 1 ligger vid Prästängsvägen i Eksjö tätort och byggnation påbörjades under hösten 2017. Lennart Hjertqvist fastigheter är exploatör.  

Ängsviolen

Planområdet ligger i Kvarnarp vid Roluffsväg inom Eksjö tätort. Tomter beräknas vara klara för byggnation i september 2018. 

Sjöhagen

Området ligger nordost om Itolv-området och exploateras av Itolv AB.

Prästhagen

Området ligger inom Prästängsområdet och exploatering genomförs av Eksjöhus AB.

Linneberg

Området ligger ca 5 km söder om Eksjö stad och öster om Långanäsasjön utmed vägen mot Långanäsaskolan. Privatexploatering.

Lediga tomter i Eksjö och i övriga tätorter i kommunen.

 

Planer

Just nu upprättar vi nya detaljplaner i Eksjö och Mariannelund.

Detaljplaner under arbete

Laga kraftvunna detaljplaner

Översiktsplan

Vad är en detaljplan?

Har du frågor kontakta plan- och byggenheten

Senast kontrollerad: 2018-04-13.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies