Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Vårlöken 1

Detaljplan för Vårlöken 1 i Eksjö stad

 

 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse i blandad form. Detaljplanen omfattar cirka 30-40 bostäder beroende på bostadsutformning. 

Synpunkter

Samrådsskedet påbörjas 2016-09-24 och pågår till och med 2016-10-21. Yttranden skall sändas till Eksjö kommun, Samhällsbyggnadssektorn 575 80 EKSJÖ alternativt via e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se

Ni kan ta del av planen på

Kommunhuset i Eksjö, våning 2, öppet mån-fre 08.00-16.00 alternativt nedan under samrådshandlingar.  

Information Geoteknisk undersökning

application/pdf Information geoteknisk undersökning Vårlöken 1 (187 kB) ReadSpeaker docReader:

Samrådshandlingar (2016-09-24 - 2016-10-21)

application/pdf Plankarta (316 kB) ReadSpeaker docReader:

application/pdf Plan- och genomförandebeskrivning (4 MB) ReadSpeaker docReader:

application/pdf Behovsbedömning (392 kB) ReadSpeaker docReader:

Kontaktperson

Marcus Åberg

 Planarkitekt
  Samhällsbyggnadssektorn
 Eksjö kommun

 Tfn: 0381-362 56

 E-post: marcus.aberg@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2018-05-15.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies