Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Översiktsplan för Eksjö kommun

ÖP

 

Eksjö kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 26 september 2013.

 

 

 

 

 

Tematiskt tillägg till Eksjö kommuns översiktsplan

Vindbruksplan 

Vindbruksplan redovisar kommunen möjliga, såväl som olämpliga områden för vindkraft. Planen är ett resultat av avvägning mellan olika intressen men också av politiska ställningstaganden. Vindbrukets förutsättningar liksom processen för urval och analys beskrivs.

Klicka för att läsa vidare om Vindbruksplan 

 

Översiktsplan

Nedan följer övriga handlingar kopplade till Eksjö kommuns översiktliga planering

Dialogmöten 2015 -en sammanställning av samtliga möten

application/pdf Dialogmöten 2015 (451 kB) ReadSpeaker docReader:

 

Presentationer från samtliga möten

application/pdf Presentation Mariannelund 2015-03-17 (8 MB) ReadSpeaker docReader:

application/pdf Presentation Bruzaholm 2015-04-01 (9 MB) ReadSpeaker docReader:

application/pdf Presentation Bruzaholm 2015-04-01 (9 MB) ReadSpeaker docReader:

application/pdf Presentation Hult 2015-04-13 (8 MB) ReadSpeaker docReader:

application/pdf Presentation Värne 2015-04-20 (9 MB) ReadSpeaker docReader:

application/pdf Presentation Eksjö 2015-04-28 (11 MB) ReadSpeaker docReader:

   

Handlingar tillhörande översiktsplanen:

application/pdf Översiktsplan (18 MB) ReadSpeaker docReader: Översiktsplan

application/pdf Utlåtande efter utställning (2 MB) ReadSpeaker docReader: Utlåtande efter utställning

 

Kommunala dokument

application/pdf LIS- landsbygdsutveckling i strandnära läge (5 MB) ReadSpeaker docReader: LIS- landsbygdsutveckling i strandnära läge

application/pdf VA-policy (438 kB) ReadSpeaker docReader: VA-policy

application/pdf Energiplan och Klimatstrategi (5 MB) ReadSpeaker docReader: Energiplan och Klimatstrategi

application/pdf Grönplan (4 MB) ReadSpeaker docReader: Grönplan

 

Lokala utvecklingsplaner

application/pdf Bellö (5 MB) ReadSpeaker docReader: Bellö

application/pdf Bruzaholm (895 kB) ReadSpeaker docReader: Bruzaholm

application/pdf Höreda socken (2 MB) ReadSpeaker docReader: Höreda socken

application/pdf Hult (2 MB) ReadSpeaker docReader: Hult

application/pdf Ingatorp (8 MB) ReadSpeaker docReader: Ingatorp

application/pdf Mariannelund (404 kB) ReadSpeaker docReader: Mariannelund

application/pdf Värne och Mellby (5 MB) ReadSpeaker docReader: Värne och Mellby

 

Politiska dokument (följ länk här för samtliga politiska dokument)

application/pdf Vision 2020 (1 MB) ReadSpeaker docReader: Vision 2020

 

Fokus på medborgardialogen

Besöksadress: Södra Kyrkogatan 4, 575 31 EksjöPostadress: 575 80 Eksjö
Senast kontrollerad: 2017-08-14.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies