Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Bygga & Bo / Vatten & Avlopp / Begränsning av vattenanvändningen

Begränsningar av vattenanvändningen i Eksjö tätort

Från och med den 18 april 2017 gäller förbud att använda kommunalt vatten i Eksjö tätort till andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten. Dessa begränsningar av vattenanvändningen gäller tillsvidare. Genom att spara på vattnet kan alla hjälpas åt så att vattnet räcker till sjukhus, skolor, äldreboenden, näringsliv och vardagslivet hemma även om vi får en torr sommar.

I Eksjö tätort kommer dricksvattnet från en grundvattentäkt på Ränneslätt. Denna vattentillgång förstärks med råvatten som pumpas från sjön Norra Vixen. Anledningen till att begränsningarna av vattenanvändningen har införts, är att vattennivåerna i dessa vattentäkter ligger långt under det normala för årstiden. Detta på grund av att de två senaste årens nederbördsmängder har varit ovanligt låga och att grundvattennivåerna då inte har fått möjlighet att återhämta sig. Nederbörd som väntas under april–september tas till största delen upp av växtligheten och når inte grundvattnet.

Ju längre österut man kommer i kommunen, desto högre är dock grundvattennivån. Det är mot bakgrund av detta som begränsningarna från och med den 18 april 2017 endast gäller i Eksjö tätort.

application/pdf Karta över Eksjö tätort där begränsningarna av vattenanvändningen gäller (2 MB) ReadSpeaker docReader: Karta över Eksjö tätort där begränsningarna av vattenanvändningen gäller

 

Begränsningarnas innebörd

Begränsningarna innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till
andra ändamål än dricks-, hygien- och processvatten. Begränsningarna gäller alla
som har kommunalt vatten i Eksjö tätort, både privatpersoner, föreningar, offentliga
organisationer och företag.

Processvatten används bland annat inom industrier, men det är endast tillåtet att använda den mängd vatten som oundgängligen behövs för tekniska processer. I övrigt gäller begränsningarna i sin helhet, (se sammanställning nedan), även för offentliga organisationer och företag. Offentliga organisationer och företag uppmanas att anpassa sin vattenförbrukning så långt det är möjligt.

I Eksjö tätort är det förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

  • Vattna gräsmattor, blommor, trädgårdsland eller dylikt med vattenslang eller vattenspridare. Det är tillåtet att vattna med hjälp av vattenkanna. Vårt gemensamma dricksvatten är dock ett livsmedel och bör behandlas som ett sådant. Vattna gärna med eventuellt regnvatten istället.
  • Tvätta trädgårdsmöbler, fasader, altaner eller dylikt med vattenslang eller högtryckstvätt. Detta gäller oavsett om du är fastighetsägare eller hantverkare/entreprenör som utför arbetet.
  • Fylla upp pooler oavsett storlek. Detta gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Har du en nedgrävd pool får du fylla den till en nivå så att poolstommen inte riskerar att kollapsa, dock inte för att bada i den. Besök istället våra badsjöar.
  • Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
  • Tvätta bilen. Vi rekommenderar att man i första hand vänder sig till en biltvätt som återanvänder tvättvattnet.

För större inköp och hämtningar av vatten i egen regi, (dock ej från dricksvattentäkter
i Eksjö tätort), vänligen kontakta privata speditörer.

Kontakta gärna Eksjö Energi för att ställa frågor kring begränsningarnas innebörd och
hur du/ni kan använda vattnet smartare.

Vad händer om man inte följer förbudet?

Det är viktigt att vi alla hjälps år att spara på vattnet. Inga poliser eller kommunala medarbetare kommer att åka ut och kontrollera att förbudet följs. Istället handlar det om att vi tillsammans måste ha förståelse för förbudet och varför det har införts. Om du märker att en granne inte följer förbudet, om du har möjlighet, prata gärna med honom eller henne. Det kan vara så att din granne inte känner till förbudet eller har tillgång till egen brunn. Kontakta gärna Eksjö Energi för att ställa frågor kring begränsningarnas innebörd och hur du kan använda vattnet smartare.

Långsiktig lösning

Eksjö kommun och Eksjö Energi AB har under lång tid arbetat med både kort- och långsiktiga lösningar för att trygga vattenförsörjningen i Eksjö kommuns tätorter. Vattenskyddsområdena för respektive vattentäkt är föremål för revidering, vilket i stora drag innebär en omfattande översyn i samverkan med bland annat länsstyrelsen, i syfte att säkerställa vattenåtkomsten, samt den goda kvalité på vattnet som vi har i kommunen. Arbetet med att på sikt hitta en ny vattentäkt har också påbörjats. Begränsningarna av vattenanvändningen ska ses som ett komplement till detta arbete. 

Var sparsam med vattnet!

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Med eventuella klimatförändringar och högre
medeltemperaturer kan vi komma att behöva lära oss att hushålla med vattnet. Även
om begränsningarna endast gäller i Eksjö tätort uppmanar vi därför samtliga
hushåll i kommunen, även dem med egen brunn, att försöka minska förbrukningen
på de sätt som är möjliga under alla årstider. Det du gör har betydelse. Om alla gör små förändringar i vardagen kan vi tillsammans hjälpas åt att hushålla med det livsviktiga vattnet.

Du kan bidra till att minska vattenförbrukningen genom att:

 

Illustration: Undvik att bada, duscha istället. Illustration gjord av Annika Giannini.

Undvika att bada i badkar. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten. Duscha istället, men duscha inte lika ofta och kortare tid med snålspolande munstycke. Stäng av vattnet vid intvålning. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.

 

 

Illustration: Stäng av vattnet när du borstar tänderna. Illustration gjord av Annika Giannini.

Stänga av vattenkranen under tandborstningen. Om du stänger av kranen under tre minuter sparas närmare 36 liter vatten.

 

 

 

 

 

Illustration: Diska inte under rinnande vatten. Illustration gjord av Annika Giannini.

Inte diska under rinnande vatten. Använd diskpropp eller en disk- och sköljbalja istället. Diskar du under rinnande vatten i 10 minuter går det åt 120 liter vatten.

 

 

 

 

Illustration: Fylla disk- och tvättmaskinerna innan de körs. Illustration gjord av Annika Giannini..

Fylla disk- och tvättmaskinerna innan de körs. Skölj inte av porslinet i onödan innan det ställs i diskmaskinen och använd gärna kort- eller eco-program. En diskmaskin drar cirka tio liter vatten per disk och en tvättmaskin behöver cirka 50 liter vatten för en tvätt.

 

Illustration: Ha en kanna vatten i kylen. Illustration gjord av Annika Giannini.

Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola ur kranen en stund för att få vattnet kallt. 12 liter vatten sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten.

 

 

 

Illustration: Vattna med regnvatten. Illustration gjord av Annika Giannini.

Samla regnvatten i tunnor för att vattna både i trädgården och växter inomhus.Vattentunnor finns att köpa vid järn- och trädgårdshandel. Du kan också samla upp vatten i baljor när du duschar och använda det till bevattning. De små mängderna av duschtvål och schampo skadar inte växterna.

 

Illustration: Fyll inte upp pooler. Illustration gjord av Annika Giannini.

Inte fylla upp pooler oavsett modell och storlek, badtunnor eller spabad. Besök istället våra badsjöar.

 

 

 

 

 

Illustration: Laga droppande kranar. Illustration gjord av Annika Giannini.

Laga läckande toaletter och droppande kranar. På ett år kan en läckande toalett dra upp till 400 000 liter vatten. Ur en droppande vattenkran kan det rinna ut upp till 15 000 liter vatten per år. 5 liter vatten per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.

 

För dig med egen brunn

Du som har egen grävd brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten i brunnen. Var förberedd på olika väderförhållanden. Om vattnet sinar varken kan eller ska grävda brunnar fyllas på med vatten. Om vattnet sinar finns det istället möjlighet att hämta vatten i egna vattenkärl på av Eksjö Energi anvisade tappningsställen. Dricksvatten ska förvaras i rena dunkar. Skilj gärna på dricksvatten och vatten till andra behov, till exempel vatten till tvätt av kläder.

 

Frågor och svar om vattensituationen

Broschyrer på flera språk

 

Nyttiga länkar

Länsstyrelsen i Jönköpings län, vanliga frågor angående låga grundvattennivåer

Sveriges geologiska undersökning, SGU, information om grundvattennivåer

Din säkerhet, MSB - Förberedelser inför olyckor och kriser, vatten

Samverkan i Jönköpings län

Med anledning av de ovanligt låga grundvattennivåerna i länet har Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat att tillsätta en händelsegrupp inom ramen för det som kallas för F-samverkan. Läs mer om detta på länsstyrelsens webbplats

För mer information, vänligen kontakta

Eksjö Energi 
Telefon: 0381-19 20 00
E-post: info@eksjoenergi.se
Webbadress: www.eksjoenergi.se

Eksjö kommuns Infocenter
Telefon: 0381-360 00
E-post: kommun@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2017-05-17.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies