Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Frågor och svar om vattensituationen

Varför har begränsningarna i Eksjö tätort införts?

Anledningen till att begränsningarna av vattenanvändningen har införts är att vattennivåerna där vi tar vårt dricksvatten är ligger långt under det normala för årstiden. Detta på grund av att de två senaste årens nederbördsmängder har varit ovanligt låga och att grundvattennivåerna då inte har fått möjlighet att återhämta sig. Vi vet inte hur det blir med nederbörden framöver därför behöver vi förebygga brist på dricksvatten. 

Varför gäller begränsningarna endast i Eksjö tätort?

Ju längre österut man kommer i kommunen, desto högre är grundvattennivån. Det är mot bakgrund av detta som begränsningarna från och med den 18 april 2017 endast gäller i Eksjö tätort.

Hur länge gäller begränsningarna?

Begränsningarna gäller i Eksjö tätort från den 18 april 2017 och tills vidare.

Varför har begränsningarna införts när det inte hunnit bli vår eller sommar?

Under en längre tid har det kommit mindre nederbörd än normalt. Det gör att vattennivåerna där vi tar vårt dricksvatten är låga. När det regnar under vår och sommar tas det mesta vattnet upp av växtligheten vilket gör att nederbörden inte når grundvattnet. Förbudet införs för att förebygga brist på dricksvatten. 

Vad händer om jag inte följer bevattningsförbudet?

Det är viktigt att vi alla hjälps år att spara på vattnet, annars riskerar det att ta slut. Genom att följa förbuden och samtidigt spara på vattnet på de sätt som är möjliga hjälper du till så att vattnet räcker till viktiga funktioner så som sjukhus, förskolor, äldreboenden, näringsliv och vardagslivet. 

Går det att som privatperson få dispens?

Nej. 

Gäller begränsningarna även för mig med egen brunn?

Nej, men vi uppmanar ändå till sparsamhet på grund av generellt låga grundvattennivåer. Även privata brunnar riskerar att sina när nivåerna är låga. 

Gäller begränsningarna även för företag?

Ja, de gäller för alla. Flera verksamheter kräver stor vattenförbrukning i sina processer. Vi uppmanar alla till eftertänksamhet och att vara sparsamma med vattenanvändningen. I många fall kan företagens rutiner förändras i den rådande situationen, för att minska dricksvattenförbrukningen även inom användnings­områden som inte direkt omfattas av bevattningsförbrukningen. Kontakta gärna Eksjö Energi för att ställa frågor kring begränsningarnas innebörd och hur du/ni kan använda vattnet smartare. 

Vad gör jag om min granne vattnar sin trädgård?

Om du har möjlighet - prata med din granne. Det kan vara så att din granne inte känner till förbudet eller har tillgång till egen brunn. 

Får jag vattna med kanna?

Ja, men vattenslang eller spridare får inte användas. Vårt gemensamma dricksvatten är dock ett livsmedel och bör behandlas som ett sådant. Vattna gärna med eventuellt regnvatten istället. 

Jag har just lagt ut ny gräsmatta/planerat ny häck, får jag vattna?

Ja, men inte med kommunalt dricksvatten. För större inköp och hämtningar av vatten i egen regi, (dock ej från dricksvattentäkter i Eksjö tätort), vänligen kontakta privata speditörer. 

Måste jag stänga av mitt automatiska bevattningssystem?

Ja, om du använder kommunalt dricksvatten. 

Jag ska måla huset, får jag tvätta fasaden?

Ja, men inte med kommunalt dricksvatten. Detta gäller oavsett om du är fastighetsägare eller hantverkare/entreprenör som utför arbetet. För större inköp och hämtningar av vatten i egen regi, (dock ej från dricksvattentäkter i Eksjö tätort), vänligen kontakta privata speditörer. 

Jag ska tvätta taket, får jag tvätta det?

Ja, men inte med kommunalt dricksvatten. Detta gäller oavsett om du är fastighetsägare eller hantverkare/entreprenör som utför arbetet. För större inköp och hämtningar av vatten i egen regi, (dock ej från dricksvattentäkter i Eksjö tätort), vänligen kontakta privata speditörer.

Jag ska högtryckstvätta altanen, får jag det?

Ja, men inte med kommunalt dricksvatten. För större inköp och hämtningar av vatten i egen regi, (dock ej från dricksvattentäkter i Eksjö tätort), vänligen kontakta privata speditörer. 

Jag ska tvätta utemöblerna, får jag det?

Ja, men inte med kommunalt dricksvatten. För större inköp och hämtningar av vatten i egen regi, (dock ej från dricksvattentäkter i Eksjö tätort), vänligen kontakta privata speditörer. 

Om jag nu inte får tvätta bilen med kommunalt vatten, hur ska jag veta vilken biltvätt jag ska åka till istället?

Välj gärna en biltvätt som återanvänder vattnet. Sök på internet eller fråga på din biltvätt. 

Hur bevattnas kommunala fotbollsplaner/planteringar?

Begränsningarna gäller även kommunens verksamheter. Eksjö kommun använder till exempel vatten från Kvarnarpssjön för att bevattna årets sommarblommor. Fotbollsplaner bevattnas också med sjövatten som inte påverkar det kommunala dricksvattnet. 

Jag har investerat i en egen pool. Får jag inte använda den?

Just i år när dricksvattnet inte räcker till så får man inte fylla sin pool med kommunalt vatten. Kan du lösa påfyllningen på annat sätt får du självklart använda din pool. 

Får inte mina barn bada i en uppblåsbar pool?

Poolen får inte fyllas med kommunalt dricksvatten. 

Kan jag köpa vatten någon annanstans ifrån?

Det är kanske möjligt. Viktigt är att den som levererar vattnet inte har tagit det från dricksvattentäkter i Eksjö tätort. 

Får jag köpa vatten från en annan kommun för att fylla min pool och badtunna?

Ja, om de tillåter det. 

Finns det någon plan för att lösa situationen på lång sikt?

Arbetet med att hitta en ny vattentäkt för Eksjö tätort har påbörjats. 

Hur informerar ni om förbudet?

Vi informerar via våra webbplatser, här på www.eksjo.se och www.eksjoenergi.se och andra kommunala kanaler såsom Facebook. Vi når också ut med informationen via direktutskick till hushållen och företagen i Eksjö tätort samt filmer på butiks-tv. Detta kompletteras med information via media. 

 

Till huvudsidan för vattenbegränsningen i Eksjö

Senast kontrollerad: 2017-05-18.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies