Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Byggdialog

Byggdialog

Byggdialog i Eksjö

 

Bild

 

Byggdialogen är en väg in för er som vill bygga i Eksjö. Välkomna med era idéer och förslag om byggande och samhällsbyggnad.

 

Byggdialogen är en tjänst riktad mot fastighetsägare, byggherrar och privatpersoner för att främja bostadsbyggandet i Eksjö. I byggdialogen får ni snabb respons på din idé och möjlighet till vägledning för att vidareutveckla förslaget. Det kan handla om allt från stora utvecklingsprojekt, förfrågningar om lokalisering eller att en bostadsrättsförening vill utveckla sin fastighet. Utifrån dina förutsättningar sätter vi samman en grupp med den kompetensen som behövs för att du ska få svar på dina frågor. Från Eksjö kommuns sida finns tjänstepersoner från fysik planering, bygglov, mark- och exploatering, näringslivsutveckling och Eksjö Energi. Gruppen kan vid behov kompletteras med andra kompetenser inom i första hand samhällsbyggnadssektorn. Vi erbjuder en ingång till kommunen för att få svar på dina frågor, det som presenteras på mötet är givetvis konfidentiellt och diarieförs inte.

 

Byggdialogen är ett öppet forum utan fast dagordning – det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om.

 

Exempel på frågor som kan avhandlas

  • Har du byggidéer du skulle vilja utveckla?
  • Har du frågor kring processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?

 

Kontakt

Anmäl ditt ärende via mail till samhallsbyggnad@eksjo.se Glöm inte att ange vem du är, vem du företräder din roll, kontaktuppgifter och kort vad ditt projekt innebär. 

Senast kontrollerad: 2018-01-29.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies