Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Energi och klimat

Energi och klimat

Bild: Solceller på taket på höghuset Lunden. Fotograf Julia Olah

All energianvändning påverkar vårt klimat negativt. Energi och klimatfrågorna är med sin påverkan på miljö och hälsa en av de största utmaningarna som vi står inför  dag. Energi och klimatfrågan är ett stort och brett område som kan handla om allt från tillgången på energi, val av energikälla, energieffektivisering samt hur användningen påverkar miljön och klimatet. Hur vi arbetar med energi- och klimatfrågor har därför stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Förutom att minska utsläppen av växthusgaser och minska energianvändningen behöver vi anpassa oss till möjligheterna och riskerna som ett förändrat klimat innebär.

Eksjös kommun har i sitt energi- och klimatarbete tagit fram en energi- och klimat vision med tillhörande klimatmål:

I Eksjö kommun ska energiförsörjningen vara säker och långsiktigt hållbar samt vara uppbyggd på förnyelsebara energikällor. Ökad kunskap och medvetenhet ska leda till en effektiv och hållbar energianvändning.

Fossila bränslen ska fasas ut och utsläppen av koldioxid begränsas så långt det är möjligt

Klimatmål

(Klimatmålen är antagna 2008, men ligger just nu under revision. Under 2017 ska det antas nya mål i och med framtagandet av en ny energi- och klimatstrategi.)

  • Till 2015 skulle utsläppen av koldioxid från fossila bränslen ha minskat med minst 30 % jämfört med 1990 (Jfr Kyoto)
  • Senast år 2030 ska utsläppen från fossila bränslen ha minskat med 100 % jämfört med 1990. År 2030 fossilbränslefritt.
  • Senast år 2015 ska användningen av fossila bränslen för uppvärmning ha minskat med 80 % jämfört med år 1990.
  • Senast år 2015 ska användningen av fossila bränslen för transporterha minskat med 30 % jämfört med år 1990

Eksjö kommuns arbete

Eksjö kommun arbetar med områdena energi och klimat till exempel via energi- och klimatstrategin som är ett styrande dokument samt genom rådgivningsinsatser med stöd till hushåll, små- och medelstora företag och organisationer.

Du kan läsa mer om målen och strategierna för att uppnå målen i

application/pdf Energiplan och Klimatstrategi (5 MB) ReadSpeaker docReader: Energiplan och Klimatstrategi

 

Senast kontrollerad: 2017-02-03.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies