Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Gator & Vägar

Gator & Vägar

Bild: Södra Storgatan, träden i höstfärger. Fotograf: Matilda Axelsson

Eksjö Energi AB, som är ett kommunalt bolag, ansvarar för drift och underhåll av cirka 12 mil gator och vägar samt cirka 5 mil gång- och cykelvägar.

På Eksjö Energi AB:s webbplats finns information om:

I Eksjö kommun finns det cirka 900 allmänna parkeringsplatser som är avgiftsfria!

Cykelkartor 

 

Bild: Eksjö Energi AB:s logotyp

Felanmälan

Telefon: 0381-19 20 99 - samtliga verksamheter inom Eksjö Energi:
el-, fjärrvärmenät, vatten- och avloppsledningar, gata och bredband.

Senast kontrollerad: 2017-10-23.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies