Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Miljöarbete

Miljöarbete

 

Miljöarbetet ska aktivt bidra till att Eksjö kommun utvecklas på ett ekologiskt hållbart sätt och till att förutsättningarna för en god miljö och en god livskvalitet sätts i förgrunden.

Vårt arbete berör dig i din vardag. Det handlar om kvaliteten på luften du andas, vattnet du dricker och badar i, din inomhusmiljö och maten du äter.

I Eksjö arbetar vi också långsiktigt och övergripande med naturvårdsfrågor som vatten, luft, skogsförvaltning och internt miljöarbete genom att vara en stödjande och rådgivande resurs till kommunledningen.

 

Miljöplan för Eksjö kommun

Miljöplanen antogs av kommunfullmäktige i november 2013. Syftet med denna plan är att ange mål och inriktning för kommunens långsiktiga strategiska miljöarbete för en tidshorisont om 10–20 år. För de närmaste åren anges även åtgärder. Planen är styrande för kommunens samtliga verksamheter, det vill säga alla verksamheter ska rätta sig efter de mål och inriktningar som anges. Härutöver är avsikten att det ska vara vägledande för och inspirera medborgarna, föreningar och företag.

application/pdf Miljöplan (4 MB) ReadSpeaker docReader: Miljöplan

Senast kontrollerad: 2018-01-30.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies