Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Eksjö Klimatnätverk

Bild: Logotypen för Eksjö Klimatnätverk

Klimatnätverket, som tillkommit på Eksjö Naturskyddsförenings initiativ, har ambitionen att bli en del av en folkrörelse mot den ökande växthuseffekten. Nätverket vill utifrån en gräsrotsnivå försöka påverka politiker och andra beslutsfattare att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Målsättningen är att koldioxidhalten i atmosfären inte ska överstiga 350 ppm koldioxid.  

Klimatnätverket har ingen fast organisation, inga politiska eller religiösa band och alla är välkomna. Vi bestämmer gemensamt om våra aktiviteter. Målen är:

  • att ständigt hålla sig informerade om forskningens senaste rön om växthuseffekten,
  • att påverka opinionen att ta ett större personligt ansvar i klimatfrågan,
  • att informera våra politiker så att de med ökad kunskap ska kunna fatta klimatsmarta beslut,
  • att synliggöra vad nätverket gör samt
  • att visa hur vi alla kan bidra till att minska våra utsläpp av växthusgaser.       

 

Senast kontrollerad: 2017-02-03.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies