Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Kalkning

Bild: Helikopter som sprider kalk. Fotograf: Peter Johansson

Inom kommunen finns det totalt fyra åtgärdsområden, framförallt belägna inom Brusaåns övre delar. I varje åtgärdsområde finns uppsatta mål och delmål. Kalkningsinsatserna som startade 1986 i kommunal regi har inneburit att målsättningarna i stort sett har uppfyllts. Dock finns det delmål som ännu inte nåtts.

I nedanstående dokument finns information om kalkningsverksamheten i Eksjö kommun.

 

application/pdf Information om kalkning i Eksjö kommun (251 kB) ReadSpeaker docReader: Information om kalkning i Eksjö kommun

 

 

Kalkningsadministrationen sker nu av Emåförbundet som samordnar Eksjö och Vetlanda kommuners kalkningsinsatser.

Har du frågor om kalkningsverksamheten kontakta:
 Peter Johansson
 Emåförbundet
 Tfn: 0383-973 39, 070-652 90 91
 E-post: peter.johansson@eman.se

Senast kontrollerad: 2018-01-30.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies