Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Miljöskydd, hälsoskydd & livsmedel

Miljöskydd, hälsoskydd & livsmedel

 

S Rokalven

Miljöenheten på samhällsbyggnadssektorn har uppdraget att som lokal tillsynsmyndighet övervaka efterlevnaden av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen med flera lagstiftningar. Detta görs genom prövning av nya verksamheter och tillsyn på befintliga verksamheter. Vi arbetar med bland annat industrier, livsmedelslokaler, skolor, idrottsanläggningar, hygienlokaler och lantbruk. Vårt arbete berör dig i din vardag. Det handlar om kvaliteten på luften du andas, vattnet du dricker, din inomhusmiljö och maten du äter.

Miljöenhetens arbete ska leda till att Eksjö kommun är en hälsosam och god miljö att bo och vistas i. Vi vill också medverka till att konsumenterna i kommunen får säkra livsmedel. 

 

Senast kontrollerad: 2018-01-30.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies