Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Hälsoskydd

Inom området hälsoskydd arbetar miljöenheten med tillsyn på befintliga verksamheter samt prövning av nya verksamheter som kan ge upphov till blodsmitta (akupunktur, piercning, fotvård m.fl.), undervisningslokaler (skolor, förskolor m.fl.) och bassängbad. Vidare bedrivs tillsyn på verksamheter som kan ha en negativ påverkan på människors hälsa och/eller miljön om de inte sköts på ett riktigt sätt såsom frisörer, solarier, idrottshallar, offentliga lokaler m.fl. (läs mer under allmänna lokaler).

Enheten arbetar med tillsyn på bostäder vad gäller inomhusmiljön. Faktorer som kan påverka vår hälsa negativt kan vara dålig ventilation och luftkvalitet, obehagliga lukter, buller, radon, fukt, mögel etc. (läs mer under bostäder).

Senast kontrollerad: 2018-01-30.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies