Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Radon

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Då gasen som bildats i sin tur börjar sönderfalla bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva atomer. Vid sönderfallet sänder de ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. När radonhaltig luft andas in kan radondöttrarna fastna i våra luftvägar. Detta är anledningen till att radongas betraktas som en olägenhet för människors hälsa.

Marken är den vanligaste radonkällan, men radon kan också komma från byggnadsmaterial och från hushållsvattnet. En viss sorts lättbetong så kallad blåbetong, som användes från 1929 till slutet av 1970-talet kan ge radonhalter som ligger på en oacceptabelt hög nivå. Medelhalten i svenska bostäder är ca 100 Bq/m3.

På vilket sätt är radon skadligt?

Folkhälsomyndigheten har angivit att radongashalter inte bör överstiga 200 Bq/m3 i inomhusluft. Enligt regeringens miljömål ska radonhalten i skolor och förskolor vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2010 och i alla bostäder 2020. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto högre är risken. För dem som röker är risken särskilt stor. Man beräknar att ca 500 personer i Sverige årligen dör i lungcancer orsakad av radon och av dessa är 90 procent rökare. Risken för att få lungcancer av radon är ca 25 gånger större för en rökare än för en person som aldrig rökt. Man vet också att risken sjunker om man slutar röka.

Mer information

Vill du ha mer information om radon och hur du kontrollerar radonhalten i ditt hem kan du gå in på Boverkets webbplats. Även strålsakerhetsmyndigheten har upplysningar om radon.

Du kan även kontakta handläggare

Monica Kollberg, 0381-362 06, e-post: monica.kollberg@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2018-01-30.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies