Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Klagomål

Miljöenheten handlägger klagomål utifrån miljöbalken, livsmedelslagen m.fl. Klagomålen kan vara allt från störande industriverksamhet, vedeldning, brister i bostaden, störande ljud till misstänkt matförgiftning o.s.v.

Enligt miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig. Om du vill lämna in ett klagomål vill vi helst att du fyller i blanketten nedan. Fyll i den så noga du kan för att vi ska kunna få så bra uppgifter som möjligt att utgå ifrån. Blanketten kan du skicka in som brev eller som e-post. Blanketten "Störningsdagbok" använder du för att vi ska få ett tillräckligt bra underlag för beslut. Vi vill att du fyller i datum och tidpunkter när du upplever störningen.

application/pdf Blankett, klagomål (113 kB) ReadSpeaker docReader: Blankett, klagomål

application/msword Blankett, klagomål (71 kB) ReadSpeaker docReader: Blankett, klagomål

application/pdf Störningsdagbok (141 kB) ReadSpeaker docReader:

Klagomål kan lämnas anonymt men det är bra om du uppger vem du är om vi skulle behöva komma i kontakt med dig senare. Om du anmäler ett klagomål anonymt innebär det att du inte kan underrättas om eller överklaga beslut i ärendet. Tänk på att om det framgår vem du är genom t.ex. namn, telefonnummer eller e-postadress så kan du inte vara anonym eftersom myndighetens handlingar är offentliga. För mer information, se under respektive område i menyn till vänster.

Senast kontrollerad: 2018-01-30.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies