Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Livsmedel & Smittskydd

Mat och miljö

Vad vi äter påverkar inte bara hälsan utan också miljön. Valet av livsmedel påverkar hur jorden brukas och i vilken utsträckning maten förädlas, förpackas och transporteras. Mat som transporteras långt, med hög förädlingsgrad och mycket emballage ger generellt sett högre miljöpåverkan än närproducerad mat inköpt i lösvikt. Att äta kött från betande djur ger som regel miljöfördelar jämfört med att äta kött från till exempel gris och fågel. Mat från ekologiska gårdar är ofta bättre ur miljösynpunkt. En god planering av matinköp och måltider är också väsentlig ur miljösynpunkt. Mat som måste slängas har ju tillverkats och tillagats i onödan (och därför i onödan givit upphov till miljöpåverkan).

Mat och säkerhet

Maten vi äter ska innehålla näring, ge energi och smaka gott, men ibland händer det att maten innehåller mer än vi vill. Det kan vara bakterier, allergiframkallande ämnen eller andra otrevliga saker. För att minska riskerna för att detta ska inträffa är det viktigt att livsmedlen hanteras på rätt sätt hela vägen från jord till bord. Att arbeta med livsmedel ställer krav på kunskaper om bl.a. hygien, redlighet och matallergier.

Smitta

Smitta kan spridas bl.a. via mat, vatten, ventilationsanläggningar eller direkt från andra människor. Tror man att man blivit smittad bör man kontakta sjukhus eller vårdcentral för mera information. Här hittar Du de sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Senast kontrollerad: 2017-01-17.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies