Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Taxor & avgifter

Finansieringen av nämndens arbete med ärenden rörande miljöbalken och livsmedelslagen sker i huvudsak genom avgifter enligt av kommunfullmäktige beslutad taxor.

Avgiftsskyldiga är de företag, föreningar, privatpersoner m fl. som bedriver eller ämnar bedriva verksamhet som berörs av miljöbalkens och livsmedelslagens rättsregler och som faller under kommunalt tillsynsansvar.

För tillsyn av anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken ska tas ut fast årlig avgift enligt i taxan fastställt tillsynsbehov för just denna typ av verksamhet.

För prövning av tillstånd, anmälningar och dispenser samt för tillsyn av all övrig verksamhet enligt miljöbalken ska istället tas ut avgift för den tid som faktiskt går åt för handläggning av ärendet (kunskapsinhämtning, inläsning av ärendet, inspektioner, alla former av möten och kontakter, adm. hantering samt tid för granskning, bedömning och beslutsskrivande). För varje besök på en anläggning eller plats tas en inställelseavgift ut och denna utgörs av 75% av fastställd avgift/timma.

För verksamheter som lyder under livsmedelslagen tas en årlig kontrollavgift ut. Den årliga kontrollavgiften styrs av verksamhetens storlek och typ. Vid registrering av livsmedelsanläggning debiteras för en timmes handläggning.

Avgiften per timme beräknas och fastställs för varje år av samhällsbyggnadsnämnden med hänsyn till de faktiska kostnader som myndigheten har för sitt arbete under detta år. Avgiften för 2018 är 950 kr per timme (debitering sker per nedlagd halvtimme).

application/pdf Taxa Miljöbalken (206 kB) ReadSpeaker docReader: Pdf-fil: Taxa Miljöbalken. Öppnas i nytt fönster.

application/pdf Bilaga Taxa Miljöbalken (100 kB) ReadSpeaker docReader: Bilaga Taxa Miljöbalken

application/pdf Taxa livsmedel (38 kB) ReadSpeaker docReader: Taxa livsmedel

 

För ytterligare information kontakta miljöchef Monica Kollberg, 0381-362 06, e-post: monica.kollberg@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2018-01-30.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies