Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Stadsmiljö

Stadsmiljö

Fornminnesgården

Fornminnesgården

Eksjö är en av Sveriges bäst bevarade trästäder och mycket av det som ger den sin unika karaktär finns i stadskärnan. Det enorma kulturarvet som finns i Gamla stans smågatstensbeklädda gator och gränder, de välbevarade gårdarna från 1600-talet, de gröna oaserna runt om i staden i form av parker och mycket annat gott som Eksjö har att erbjuda är anledningar till att Eksjös karaktär värderas högt och utvecklas varsamt. Syftet med Stadsmiljöprogrammet är att göra Eksjötill en mer attraktiv stad samt stärka dess identitet.

Senast kontrollerad: 2018-01-23.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies