Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Trafik

Bild: Parkeringsskylt i Gamla stan Eksjö. Foto Bo Dahlqvist

Trafikenhetens arbete styrs av lagar och förordningar, bland annat trafikförordningen och vägmärkesförordningen.

Enheten utreder, tar beslut och handlägger lokala trafikföreskrifter, dispenser, nyttokort, transporttillstånd, trafikanordningsplaner, parkeringskort för rörelsehindrade med mera.

Trafikenheten arbetar med trafiksäkerhet för att förhindra trafikolyckor genom information, kampanjer och olika mätningar.

Parkeringsvaktens arbete styrs från trafikenheten.

Ansvarig handläggare i trafikfrågor är:
Alf Lundberg
Telefon: 0381-362 70 
E-post: alf.lundberg@eksjo.se 

Senast kontrollerad: 2017-12-04.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies